سیستم های پوششی مقاوم در برابر حریق VERMIPLASTER کناف ایران

سیستم های پوششی مقاوم در برابر حریق VERMIPLASTER کناف ایران برای مقاوم نمودن سازه های فلزی در برابر حریق اجرای پاششی از متداول ترین روش ها می باشد.

عمدتا تیرها و ستون ها و در برخی از موارد دیوارها و کف ها نیاز دارند تا در برابر حریق محافظت شود. مواد پاششی مقاوم در برابر حریق کناف ایران (ورمی پلاستر) توسط واحد اسپانیا شرکت کناف تولید گردیده و در سرتاسر اروپا و آسیا جزو متداول ترین مواد برای مقاوم نمودن سازه های فلزی می باشد که در ایران نیز به تایید سازمان آتش نشانی و مرکز تحقیقات راه و مسکن نیز رسیده است.

سیستم های پوششی مقاوم در برابر حریق VERMIPLASTER

از جمله برتری ها و مزیت های ورمی پلاستر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– شکل مقطع تاثیری بر اجرای کار ندارد و هر نوع اشکال هندسی خاص مقاوم در برابر حریق می گردند.

– وزن بسیار کم ورمی پلاستر

– کیفیت مواد ورمی پلاستر و حفظ خواص تا پایان چرخه عمر سازه

– اجرای بسیار سریع و آسان ورمی پلاستر بوسیله دستگاه پاششی

– چسبندگی بسیار بالاتر ورمی پلاستر از مواد مقاوم در برابر حریق مشابه

– پرت و دور ریز کم  ورمی پلاستر

– نیاز نداشتن ملات ورمی پلاستر به استر یا پرایمر

– محافظت در برابر حریق با استفاده از ورمی پلاستر از ۳۰ الی ۱۸۰ دقیقه

جزئیات بیشتر سیستم سیستم های پوششی مقاوم در برابر حریق VERMIPLASTER کناف ایران