پیچ و بولت های کناف ایران

پیچ و بولت های کناف ایران : نصب صفحات گچی کناف به زیرسازی مربوطه  و نصب انواع بارهای متعارف به دیوارهای کناف و سقف های کاذب کناف بوسیله انتخاب عامل مناسب اتصال از نوع پیچ و بولت انجام می گیرد که این امر باتوجه به نوع بار و تعداد لایه های پنل و وزن بار صورت می پذیرد.

در خصوص بارها با وزن متعارف در هر نقطه ای از صفحات گچی کناف می توان نیرو وارد کرد ولی در مورد بارهای سنگین تر باید پیش بینی های لازم جهت نصب سازه پشتیبان در زیرسازی را انجام داد و اگر بار نامتعارف و یا با وزن خیلی زیاد باشد باید توسط سازه ای مستقل بجز زیرسازی کناف مهار گردد.

انواع پیچ های کناف ایران

پیچ اتصال پنل به سازه کناف (TN-TB)

از پیچ های نوک تیز (TN) برای اتصال گچ برگ کناف به سازه های گالوانیزه تا ضخامت ۰٫۷ میلی متر استفاده می گردد و برای ضخامت بیش از ۰٫۷ میلی متر از پیچ های سرمته دار (TB) استفاده می گردد.

پیچ های پانل ساده و سرمته کناف ایران در طول های ۵۵،۴۵،۳۵،۲۵ و۷۰ میلی متر تولید می گردند.

پیچ اتصال سازه به سازه (LN)

از پیچ اتصال سازه به سازه کناف ایران برای اتصال سازه های گالوانیزه استفاده می گردد و اگر ضخامت ورق گالوانیزه تا ۰٫۷ میلی متر باشد از پیچ سازه نوک تیز (LN) و اگر بیش از آن باشد از پیچ سازه سرمته (LB) استفاده می گردد.

پیچ های سازه کناف ایران در طول های ۹٫۵، ۹ میلی متر تولید می گردند.

پیچ اتصال سازه به ساختار خشک (FN)

پیچ های اتصال سازه به ساختار خشک کناف ایران (FN) پیچ هایی با سر تخت هستند که جهت اتصال سازه گالوانیزه به ساختار ساخت و ساز خشک ( مانند اتصال رانر دیوار به سقف کاذب کناف ) مورد استفاده قرار می گیرد.

پیچ و رولپلاک

از پیچ و رولپلاک مخصوص کناف ایران جهت اتصال استادها و رانرها به ساختارهای بیرونی مورد استفاده قرار می گیرند و برای این منظور می بایستی از پیچ گالوانیزه با قطر حداقل ۴ میلی متر و طول حداقل ۵۰ میلی متر استفاده نمود.