کناف-ایران”>پیچ و بولت های کناف ایران

ورق کناف ایران ( کی پلاس ) که در پروفیل ها استفاده می گردد، ضخامت بالاتری نسبت به اقلام متفرقه دارد. پیچ ها و بولت های مورد استفاده کناف ایران ( کی پلاس ) مناسب استفاده در اینگونه ورق ها و صفحات گچی هستند.  

نصب صفحات گچی کناف به ورق زیرسازی و نصب انواع بارهای متعارف به دیوارها و سقف های کاذب کناف بوسیله عامل مناسب اتصال انجام می گیرد. که این امر باتوجه به نوع بار و تعداد لایه های پنل و وزن بار صورت می پذیرد.

در خصوص بارها با وزن متعارف در هر نقطه ای از صفحات گچی کناف می توان نیرو وارد کرد. ولی در مورد بارهای سنگین تر باید پیش بینی های لازم جهت نصب سازه پشتیبان در ورق زیرسازی کناف ایران را انجام داد. اگر بار نامتعارف و یا با وزن خیلی زیاد باشد باید توسط سازه ای مستقل بجز زیرسازی کناف مهار گردد.

انواع پیچ های کناف ایران

پیچ اتصال پنل به سازه کناف (TN-TB)

از پیچ های نوک تیز (TN) برای اتصال گچ برگ کناف ایران به سازه های گالوانیزه تا ضخامت ورق ۰٫۷ میلی متر استفاده می گردد. برای ضخامت ورق بیش از ۰٫۷ میلی متر از پیچ های سرمته دار (TB) استفاده می گردد.

پیچ های پانل ساده و سرمته کناف ایران در طول های ۵۵،۴۵،۳۵،۲۵ و۷۰ میلی متر تولید می گردند.

پیچ اتصال سازه به سازه (LN)

از پیچ اتصال سازه به سازه کناف ایران برای اتصال سازه های گالوانیزه استفاده می گردد. اگر ضخامت ورق کناف ایران تا ۰٫۷ میلی متر باشد از پیچ سازه نوک تیز (LN) استفاده می گردد. اگر بیش از آن باشد از پیچ سازه سرمته (LB) استفاده می گردد.

انواع پیچ های سازه کناف ایران در طول های ۹٫۵ و ۹ میلی متر تولید می گردند.

پیچ اتصال سازه به ساختار خشک (FN)

پیچ های اتصال سازه به ساختار خشک کناف ایران (FN) پیچ هایی با سر تخت هستند. که جهت اتصال سازه گالوانیزه به ساختار ساخت و ساز خشک ( مانند اتصال رانر دیوار به سقف کاذب کناف ) مورد استفاده قرار می گیرد.

پیچ و رولپلاک

از پیچ و رولپلاک مخصوص ورق کناف ایران جهت اتصال استادها و رانرها به ساختارهای بیرونی مورد استفاده قرار می گیرند. برای این منظور می بایستی از پیچ گالوانیزه با قطر حداقل ۴ میلی متر و طول حداقل ۵۰ میلی متر استفاده نمود.