پروفیل ها و مقاطع فولادی ( پروفیل های گالوانیزه زیرسازی کناف ایران )

پروفیل ها و مقاطع فولادی یا سازه های گالوانیزه کناف ایران. از ورق گالوانیزه با لایه (Zinc) بر روی آن که به صورت نورد سرد (Cold roll forming) شکل داده شده اند ساخته می شود.

مشخصات فنی سازه کناف ایران ; باید توجه داشت که این سازه های گالوانیزه برای عملکرد باربری طراحی نشده اند و اگر در مناطق با رطوبت نسبی بالا مورد استفاده قرار گیرند. می بایستی بر روی لبه هایی که برش می خورند با پرایمرهای پایه (Zinc) پوشش داده شده تا مانع از زنگ زدگی شود.

پروفیل ها و مقاطع فولادی

انواع سازه های گالوانیزه کناف ایران

سازه استاد (پروفیل C): سازه گالوانیزه استاد کناف جهت اجرا در المان های عمودی دیوارهای ساخت و ساز خشک کناف ایران مورد استفاده قرار می گیرند و فواصل بین آنها با توجه  به نوع و دیتیل دیوار ۴۰،۳۰ و یا ۶۰ سانتی متر از یکدیگر می باشد که در نهایت پانل های کناف بر روی این استادها پیچ می شوند.

استادهای کناف ایران در اندازه های ۷۵،۷۰،۵۰و ۱۰۰ میلیمتر (عمق جان ) و به لحاظ استاندارد بر دو نوع DIN و NF تولید می گردند.

سازه رانر گالوانیزه کناف ایران (پروفیلU )

سازه گالوانیزه رانر کناف بصورت افقی در ساختار زیرسازی دیوارهای کناف ایران در بالا و پایین استادها قرار می گیرند و به عنوان ریل های محل استادها می باشند.

از دیگر کاربردهای رانر کناف در محل بازشوها مانند در، پنجره و دریچه می باشد. که در دور محل بازشدگی قرار می گیو ثابت می گردد.

رانرهای گالوانیزه کناف مقطع U شکل دارند و متناسب با اندازه استادها در اندازه های ۷۵،۷۰،۵۰ و ۱۰۰ میلیمترو با دو استاندارد DIN و NF تولید می گردند.

سازه تراز گالوانیزه کناف ایران ( پروفیل L و U)

سازه گالوانیزه نبشی تراز کناف در محل اتصال سقف کاذب کناف به دیوار، متصل می گردد و تراز سقف کاذب را تعیین می کند و به عنوان تکیه گاه دور تا دور سقف کناف قرار می گیرد و می تواند نقش عضو باربر را در زیرسازی سقف کاذب بر عهده بگیرد و نیز در محل شکست های سقف کاذب از لحاظ طراحی مانند باکس ها و طرح های دکوراتیو در قسمت لبه ها سازه های عمودی و افقی را به یکدیگر وصل می نماید.

نبشی گالوانیزه کناف ایران در دو نوع UD28 که مقطع ناودانی شکل دارد و L25 که مقطع نبشی شکل دارد تولید می گردند.

سازه سقفی گالوانیزه کناف ایران

سازه های سقفی گالوانیزه کناف ایران اجزای اصلی ساختار سقف های D112 کناف را تشکیل می دهند و در بخش های سازه های باربر و سازه های پنل خور مورد استفاده قرار می گیرند.

مقاطع پروفیل های گالوانیزه سقفی کناف C شکل بوده و در دو نوع CD60 و F47 تولید می گردند که به لحاظ استاندارد متفاوت بوده و در ساختارهای دارای کد حریق حتما می بایستی از پروفیل  CD60 استفاده گردد.