نوار درزگیر کناف ایران

نوار درزگیر کناف ایران (از نوع کاغذی) به منظور مسلح کردن درزها و جلوگیری از ترک خوردن حمل درزها مورد استفاده قرار می گیرد.

نوار چسب جدا کننده کناف ایران (Trenn-Fix)

از نوار ترن فیکس کناف برای جاهایی که سقف کناف  در لبه ها به ساختار دیوار سنتی می رسد استفاده می گردد زیرا به علت قرار گرفتن دو ساختار متفاوت در کنارهم درز میان آنها ترک می خورد و نوار ترن فیکس در فصل مشترک سقف کناف و دیوار بنایی قرار داده شده و سپس عملیات بتونه کاری انجام می گیرد و این امر باعث بهبود ظاهری درز می گردد.

نوار ترن فیکس کناف از جنس کاغذ رونی و به پهنای ۶٫۵ سانتی متر بوده که در پشت آن یک لایه چسب به پهنای ۱ سانتی متر وجود دارد.