جهت دریافت آخرین لیست قیمت کی پلاس کناف ایران سال ۱۴۰۲ تماس بگیرید. برای خرید محصولات شرکت کناف کی پلاس (K+) پیام دهید. برای مشاوره جهت انتخاب نوع ساختار اجرایی کناف ایران کی پلاس مناسب لیست مشخصات را ارسال فرمائید. همچنین می توانید با شماره ۰۹۰۲۶۴۵۰۵۴۵ دفتر فروش محصولات شرکت کناف ایران تماس حاصل فرمائید.

محصولات شرکت کناف ایران
پانل روکش دار گچی
تصاویر محصولات پانل گچی کی پلاس کناف ایران شرحبرندکاربردابعاد (mm)واحدقیمت (ریال)
کی پلاس کناف ایرانپانل گچی کناف RG9.5کی پلاسدیوار و سقف کنافضخامت ۹٫۵مترمربع
قیمت کناف ، فروش کناف ، نمایندگی کناف ، عاملیت کناف ، سقف کناف ، سقف کاذب کناف ، قیمت کی پلاس ، کناف سقف ، قیمت +K ، سقف کاذب کی پلاس ، سقف کی پلاس ، عکس کناف ، طرح کناف ، طرح سقف کناف ، کارخانه کناف ، تولید کناف ، پانل گچی ، پانل کناف ، تایل کناف ، تایل گچی ، تایل 60*60پانل گچی کناف RG12.5کی پلاسدیوار و سقف کنافضخامت ۱۲٫۵مترمربع
کی پلاس کناف ایرانپانل گچی کناف مقاوم در برابر آتش FRکی پلاسدیوار و سقف کنافضخامت ۱۲٫۵مترمربع
قیمت کناف ، فروش کناف ، نمایندگی کناف ، عاملیت کناف ، سقف کناف ، سقف کاذب کناف ، قیمت کی پلاس ، کناف سقف ، قیمت +K ، سقف کاذب کی پلاس ، سقف کی پلاس ، عکس کناف ، طرح کناف ، طرح سقف کناف ، کارخانه کناف ، تولید کناف ، پانل گچی ، پانل کناف ، تایل کناف ، تایل گچی ، تایل 60*60پانل گچی کناف مقاوم در برابر آتش MRکی پلاسدیوار و سقف کنافضخامت ۱۲٫۵مترمربع
کی پلاس کناف ایرانپانل گچی کناف مقاوم در برابر آتش FMکی پلاسدیوار و سقف کنافضخامت ۱۲٫۵مترمربع
تایل گچی ۶۰*۶۰ کی پلاس کناف ایران
تصاویر تایل شرکت کناف کی پلاسشرحبرندکاربردابعاد (mm)واحدقیمت (ریال)
کی پلاس کناف ایرانتایل گچی کناف معمولی روکش PVC مقاوم در برابر UV و آنتی استاتیککی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
کناف ایران کی پلاستایل گچی کناف معمولی روکش PVC مقاوم در برابر UV و آنتی استاتیک با فویل آلومینیوم در پشت تایلکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
کی پلاس کناف ایرانتایل گچی آکوستیک کناف پانچ دایره روکش PVC با فیلس در پشت تایل (۱۸-۶)کی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
کی پلاس کناف ایران , کناف ایران کی پلاستایل گچی آکوستیک کناف پانچ دایره روکش PVC با فیلس در پشت تایل (۱۸-۸)کی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
کی پلاس کناف ایرانتایل گچی آکوستیک کناف پانچ دایره روکش PVC با فیلس در پشت تایل (۳۶-۱۲-۸)سقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
کی پلاس کناف ایرانتایل گچی آکوستیک کناف پانچ دایره روکش PVC با فیلس در پشت تایل (۵۰-۱۲-۸)کی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
کی پلاس کناف ایرانتایل گچی آکوستیک کناف پانچ مربع روکش PVC با فیلس در پشت تایلکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
کی پلاس کناف ایرانتایل گچی آکوستیک کناف پانچ خطی روکش PVC با فیلس در پشت تایلکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
کی پلاس کناف ایرانتایل گچی کناف مقاوم در برابر رطوبت روکش PVCکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
قیمت کناف ، فروش کناف ، نمایندگی کناف ، عاملیت کناف ، سقف کناف ، سقف کاذب کناف ، قیمت کی پلاس ، کناف سقف ، قیمت +K ، سقف کاذب کی پلاس ، سقف کی پلاس ، عکس کناف ، طرح کناف ، طرح سقف کناف ، کارخانه کناف ، تولید کناف ، پانل گچی ، پانل کناف ، تایل کناف ، تایل گچی ، تایل 60*60تایل گچی کناف مقاوم در برابر رطوبت روکش PVC با فویل آلومینیوم در پشت تایلکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
محصولات شرکت کناف ایرانتایل گچی کناف روکش PVC طرح یاقوتکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
محصولات شرکت کناف ایرانتایل گچی کناف روکش PVC طرح الماسکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
محصولات شرکت کناف ایرانتایل گچی کناف روکش PVC طرح لوزیکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
محصولات شرکت کناف ایرانتایل گچی کناف روکش PVC طرح حصیریکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
محصولات شرکت کناف ایرانتایل گچی کناف روکش PVC طرح یاقوت با فویل آلومینیوم در پشت تایلکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
محصولات شرکت کناف ایرانتایل گچی کناف روکش PVC طرح الماس با فویل آلومینیوم در پشت تایلکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
محصولات شرکت کناف ایرانتایل گچی کناف روکش PVC طرح لوزی با فویل آلومینیوم در پشت تایلکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
محصولات شرکت کناف ایرانتایل گچی کناف روکش PVC طرح حصیری با فویل آلومینیوم در پشت تایلکی پلاسسقف کناف۹٫۵*۶۰۰*۶۰۰مترمربع
انواع پروفیل های کی پلاس کناف ایران استاندارد DIN
تصاویر زیرسازی شرکت کناف کی پلاسشرحبرندکاربردابعاد (mm)واحدقیمت (ریال)
محصولات شرکت کناف ایران , قیمت سازه کنافاستاد کناف CW 50-3000کی پلاسدیوار کاذبطول ۳۰۰۰متر
استاد کناف CW 75-3000کی پلاسدیوار کاذبطول ۳۰۰۰متر۳۴۸,۰۰۰
استاد کناف CW 100-3000کی پلاسدیوار کاذبطول ۳۰۰۰متر۳۹۵,۰۰۰
محصولات شرکت کناف ایران , قیمت سازه کنافرانر کناف UW 50-4000کی پلاسدیوار کاذبطول ۴۰۰۰متر
رانر کناف UW 75-4000کی پلاسدیوار کاذبطول ۴۰۰۰متر۳۰۱,۰۰۰
رانر کناف UW 100-4000کی پلاسدیوار کاذبطول ۴۰۰۰متر۳۴۹,۰۰۰
لیست قیمت انواع پروفیل های استاندارد DIN با پوشش زینک ۲۷۵ محصولات شرکت کناف ایران
تصاویر زیرسازی شرکت کناف کی پلاسشرحبرندکاربردابعاد (mm)واحدقیمت (ریال)
کناف ایران کی پلاساستاد کناف CW 75-3000کی پلاسدیوار کاذبطول ۳۰۰۰متر
استاد کناف CW 100-3000کی پلاسدیوار کاذبطول ۳۰۰۰متر۳۹۵,۰۰۰
محصولات شرکت کناف ایران , قیمت سازه کنافرانر کناف UW 75-4000کی پلاسدیوار کاذبطول ۴۰۰۰متر
رانر کناف UW 100-4000کی پلاسدیوار کاذبطول ۴۰۰۰مترموجود نمیباشد
لیست قیمت انواع پروفیل های تولیدی رایج کی پلاس کناف ایران
تصاویر زیرسازی شرکت کناف کی پلاسشرحبرندکاربردابعاد (mm)واحدقیمت (ریال)
محصولات شرکت کناف ایران , قیمت سازه کنافرانر ۳۶ کناف ( UH36 )کی پلاسسقف کنافطول ۴۰۰۰متر
رانر ۲۸ کناف ( U28 )کی پلاسسقف کنافطول ۴۰۰۰متر۱۵۷,۰۰۰
محصولات شرکت کناف ایران , قیمت سازه کنافرانر ۲۶ کناف ( U26 )کی پلاسسقف کنافطول ۴۰۰۰متر
رانر ۵۰ کناف ایران کی پلاس ( U50 )کی پلاسدیوار و سقف کنافطول ۴۰۰۰متر۱۹۶,۰۰۰
رانر ۷۰ کناف ایران کی پلاس ( U70 )کی پلاسدیوار و سقف کنافطول ۴۰۰۰متر۲۳۷,۰۰۰
رانر ۱۰۰ شرکت کناف کی پلاس ( U100 )کی پلاسدیوار و سقف کنافطول ۴۰۰۰متر۲۹۲,۰۰۰
کناف ایران کی پلاساستاد ۲۶ کناف ( C26 )کی پلاسدیوار و سقف کنافطول ۳۰۰۰متر
کناف ایران کی پلاس , قیمت سازه کنافاستاد ۵۰ کناف ( C50 )کی پلاسدیوار و سقف کنافطول ۳۰۰۰متر
استاد ۷۰ کناف ( C70 ) محصولات شرکت کناف ایرانکی پلاسدیوار و سقف کنافطول ۳۰۰۰متر۳۰۳,۰۰۰
استاد ۱۰۰ کناف ایران کی پلاس ( C100 )کی پلاسدیوار و سقف کنافطول ۳۰۰۰متر۳۶۱,۰۰۰
کناف ایران کی پلاس , قیمت سازه کنافنبشی ۲۵ کناف ( L25 )کی پلاسسقف کنافطول ۴۰۰۰متر
کناف ایران کی پلاس , قیمت سازه کنافپروفیل اف ۴۷ کناف ( F47 )کی پلاسسقف کنافطول ۴۰۰۰متر
کناف ایران کی پلاس , قیمت سازه کنافکرنربید ( ۳۰۰۰*۲۵*۲۵ )کی پلاسدیوار کاذبطول ۳۰۰۰متر
کرنربید ( ۳۰۰۰*۳۱*۳۱ ) کناف ایران کی پلاسکی پلاسدیوار کاذبطول ۳۰۰۰متر۱۱۲,۰۰۰
کناف ایران کی پلاس , قیمت سازه کنافسی دی ۶۰ کناف ( CD60 )کی پلاسسقف کنافطول ۴۰۰۰متر
لیست قیمت انواع پروفیل کلیک محصولات شرکت کناف ایران
تصاویر زیرسازی کناف ایران کی پلاسشرحبرتدکاربردابعاد (mm)واحدقیمت (ریال)
کناف ایران کی پلاس , قیمت سازه کنافپروفیل سپری کناف ایران ۳۶۰۰ – Main Tee 24*37*0.35 mmکی پلاسسقف مشبک کنافطول ۳۶۰۰متر
پروفیل سپری کناف ۳۶۰۰ – Main Tee (F) 24*37*0.35 mmکی پلاسسقف مشبک کنافطول ۳۶۰۰متر
کناف ایران کی پلاس , قیمت سازه کنافپروفیل سپری کناف ایران ۱۲۰۰ – Cross Tee 24*29*0.30 mmکی پلاسسقف مشبک کنافطول ۱۲۰۰متر
پروفیل سپری کناف ایران کی پلاس ۶۰۰ – Cross Tee 24*29*0.30 mmپروفیل سپری کناف ایران کی پلاس ۶۰۰ – Cross Tee 24*29*0.30 mmسقف مشبک کنافطول ۶۰۰متر
کناف ایران کی پلاسپروفیل نبشی کناف ایران ۳۰۰۰ – L Angle 24*24*0.50 mmکی پلاسسقف مشبک کنافطول ۳۰۰۰متر
پروفیل نبشی کناف ایران کی پلاس۳۰۰۰ – L Angle 24*19*0.50 mmکی پلاسسقف مشبک کنافطول ۳۰۰۰متر
جهت دریافت قیمت، سفارش و خرید محصولات شرکت کناف ایران ( کی پلاس ). و ای ام اف AMF و آکواپنل کی پلاس کناف ایران با شماره ۰۹۰۲۶۴۵۰۵۴۵ دفتر فروش محصولات کناف ایران تماس حاصل فرمائید.