سیستم های آکوا پانل AQUAPANEL

سیستم های آکوا پانل AQUAPANEL و انواع آن

سیستم های آکوا پانل AQUAPANEL

 صفحات سیمانی آکواپنل داخلی

از صفحات سیمانی آکواپنل داخلی می توان در دیوارهای داخلی ساختمان و یا سرویس های بهداشتی و یا استخرها استفاده نمود.

 

جزئیات بیشتر صفحات سیمانی آکواپنل داخلی

صفحات سیمانی آکواپنل خارجی

صفحات سیمانی آکواپنل خارجی مناسب استفاده در فضاهای بیرونی ساختمان و نمای ساختمان که در معرض نور خورشید و چرخه های مکرر یخبندان و ذوب مجدد آب می باشند استفاده نمود.

جزئیات بیشتر صفحات سیمانی آکواپنل خارجی