دیوارهای پوششی کناف ایران

دیوارهای پوششی کناف ایران ساختارهایی هستند که به عنوان پوشش نهایی بعد از سفت کاری ساختمان و جایگزینی گچ و خاک و سفیدکاری قرار می گیرند و دارای خصوصیات زیادی از جمله عایق صوت ، عایق حرارت و شکل پذیری از نظر طراحی می باشند و در دو دسته دیوارهای پوششی کناف با سازه و یا بدون سازه تقسیم بندی می شوند.

دیوارهای پوششی کناف ایران

انواع دیوارهای پوششی کناف ایران

دیوارهای پوششی کناف با سازه متصل به دیوار زمینه

در ساختار دیوارهای پوششی کناف با سازه متصل به دیوارزمینه زیرسازی فلزی بوسیله اتصالات مخصوص به دیوار پشت متصل گردیده و صفحات گچی بر روی آنها پیچ می شوند و از فضای آزاد مابین دیوار پوششی کناف و دیوار سنتی می توان کلیه لوله های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی را عبور داد و نیازی به شیارزدن دیوار نیست و نیز با دیوار پوششی کناف می توان عیوبی از جمله ناشاقولی و ناریسمانی دیوارهای قبلی را از بین برد.

از دیوار پوششی با سازه کناف می توان در پوشش کردن دیوارهای برشی بتنی که دارای محدودیت اندودکاری است استفاده نمود و استفاده از این دیوار تا ارتفاع ۱۰ متر امکان پذیر است.

جزئیات بیشتر دیوارهای پوششی با سازه متصل کناف ایران

 

دیوارهای پوششی کناف با سازه متصل به دیوار زمینه

 

دیوارهای پوششی کناف با سازه مستقل از دیوار زمینه

 

از لحاظ ساختاری دیوارهای پوششی کناف با سازه مستقل از دیوار زمینه مشابه دیوارهای جداکننده کناف پارتیشن می باشد با این تفاوت که فقط از یک طرف پانل نصب می گردد.

دیوارهای پوششی کناف با سازه مستقل از دیوار زمینه در موارد زیر کاربرد دارد:

– برای اجرای ساختار با کد حریق در مقاوم سازی دیوارهای بنایی در برابر حریق

– در جاهایی که ارتفاع دیوار کناف بیش از ۳ متر باشد.

– در جاهایی که نیاز به نصب بار بصورت طره ای بر روی دیوار کناف باشد.

– در جاهایی که نیاز به عبور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی زیاد از پشت دیوار کناف باشد.

– در جاهایی که نیاز به نصب عایق داخل دیوار کناف باشد.

– در جاهایی که دیوار پشتی دارای ناشاقولی و ناریسمانی زیاد باشد و یا دیوار پشتی سست و غیر قابل اعتماد برای نصب اتصالات باشد.

– در زمانی که نیاز باشد پوشش نهایی کاملا مستقل از دیوار پشتی باشد ( مانند آثار باستانی )

انواع مختلف دیوارهای پوششی کناف ایران با سازه مستقل از دیوارزمینه به شرح زیر می باشد:

W630، W629 ، W628 ، W626 ، W625

 

جزئیات بیشتر دیوارهای پوششی با سازه مستقل کناف ایران

 

دیوارهای پوششی کناف با سازه مستقل از دیوار زمینه

 

دیوارهای پوششی بدون سازه کناف

دیوارهای پوششی بدون سازه کناف ایران روشی کار آمد جهت اجرای لایه نهایی و بجای گچ و خاک و سفید کاری می باشند و باعث بهسازی صوتی و حرارتی در ساختمان می گردند.و در ساختار این نوع از دیوار کناف از یک لایه پنل گچی و یا پنل مرکب بهمراه پرلفیکس استفاده می گردد.

بدین صورت که صفحات گچی و یا پنل های مرکب بوسیله ی خمیر پرلفیکس یا بتونه درزگیری کناف بطور مستقیم روی دیوار زمینه نصب می گرددو درزهای بین صفحات با بتونه درزگیری کناف و نوار تیپ فایبرگلاس مخصوص پوشیده شده و پس از اجرای ماستیک روی کل سطح، سطحی صاف و آماده نقاشی و دیگر پوشش ها حاصل می گردد.

جهت اجرای دیوار پوششی بدون اجرای سازه کناف باید توجه نمود که:

– دیوار زمینه شاقول ، ریسمانی، فاقد اعوجاجو مستحکم و فاقد هرگونه آلودگی باشد.

– ارتفاع دیوار نباید بیشتر از ۳ متر باشد.

دیوارهای پوششی بدون سازه کناف

جزئیات بیشتر دیوارهای پوششی بدون سازه کناف ایران